Uppvaknandets sång

 

Vakna, vakna.

Solen syns redan bakom kullen.

Vakna.

Guld i mun, har arla morgonstund.

Vakna för att ta del av rikedomen.

Hjärtat suger åt sig av guldet

som återspeglas i ögonen.

Lysande går vi dagen till mötes.

Fågelsången

Fågel, fågel i det blå.

Svävar fritt, men farligt.

Ändå lyfter du och ger inte upp.

Likt livet självt som lever i frihet,

men ändå inte.

Den fria viljan lyfter oss,

men i den finns ändå ett måste.

Fågel blå. Hur känner du?

Fri med ett ofrånkomligt krav?

Så landar vi mjukt i sanden,

sökande guldet,

eller kanske inte.

Regnbågens sång

Sitter på bryggan med boken uppslagen i knät
och höjer blicken ut över sjön.
Brisen i mitt hår känns som en smekning.
Över bokens blad ser jag att speglingarna
i vattnet talar tvefalt till mig.
En blandning av tankar böjer sig i en färgsprakande båge,
med början i vattnet och utan slut.
Regnbågstankarna färgas av starka känslor som kärlek och hat.
Önsketankarnas färger tonar nästan bort
och nyanserna bleknar av aningar
från det vi kallar normalt.
Jag ser i ögonvrån simmande änder
som pockar på uppmärksamhet med sin skönhet.
Jag stänger boken.
Ägnar hela min uppmärksamhet
åt skådespelet med regnbågsfärgerna.
Då vittrar bågen sönder och strör
färgstoft över vattnet
i skydd av min oförmåga att se.

Nu uppstår ett nytt scenario……

Värmens sång

I värmens dallrande luftvägg,
möter jag inbäddade tankar
och längtan.

De står, liksom hettan, stilla.

Ingen frigörande, livgivande vind
i sikte, som kan upplösa det bundna däri.

Jag torkar svetten ur pannan
och döljer med handling vad jag
egentligen längtar efter?
Jag ojar mig över hettan,
men vad önskar mitt innersta?

Jag förklär sanningen med klagan
över det påtagliga.

Brevduvans sång

En vit ringmärkt brevduva kluckar bedjande i gräset efter mat.

Jag närmar mig, men tveksamt tar den
några steg bort och stannar.

Sprider ut gula ärter på marken som den äter.

Morgonrodnaden understryker magin i samspelet.

Vi är på samma våglängd tills omgivningen
skrämmer bort den.

Nästa morgon kommer den igen.

Samma ritual och närmar sig mer.

Vart är hon på väg och vad står det i brevet
som är fastsatt vid hennes fot?

För vem, till vem och varför bär hon ett dåtidens
sms runt foten?

Omvändelsesången

Vänd dig inte om!

Upplev känslorna i stunden.

Ställ in kompassen på framtiden,
fri i anden att fortleva.

Vänd dig inte om!

Omvänd dig.

Symbiossången

En vind ilar över fälten.

En dito känsla svider till i hjärtat.

Ett budskap? Om vad?

Att livet levs i symbios med naturen?

Att våra känslor påverkar universum?

Detta vet vi redan.

Är det något nytt vi bör känna till?

Vill vi veta vad?

Vattendansen

Tittar ut över sjön.

En vattenblänk fångar min blick.

Vad vill den berätta?

Sällar sig till fler och tillsammans
bildar de en hel roman.

Mången blänk i vattnet vittnar om himlens
spegling däri och skönheten i alltet.

Ständigt förunderligt föränderligt, likt livet självt.

Doppar foten i vattnet
och reflexerna förvandlas till ringar
som sprider sig
och budskapet därmed.

Vittnande reflektioner, i ringdans i vattnet!