Smärtans kaskader

Lidandevågor ur smärtans hav,
väller fram och skvalpar runt
i mitt sargade hjärta.

Drar sig tillbaka
och skänker en lättnandes sekund.

Återkommer med förnyad styrka
och strör likt havets vatten,
salt i öppna sår.

Kraftiga rullningar.
Nästan som en tsunami.

Väntar på stiltje,
men har den inte i sikte.

Tid.

Det tar tid för livets toner,
att återaktivera energins
harmoni,
ur
Sorgens ebb-  och flodkakafoni.