Beröringssången

Guds Ande bor i vårkonserten
som en amulett,
i lyssnandets tid.

Vishet, kärlek, styrka och livsmod
ingjuts i hjärtats djup,
i känslornas tid.

Kryddar med knopparnas underbarhet,
till beröring av sinnenas
fullkomlighet.

Vibrationssången

Ljudet från solstrålars vibrationer
smeker rosorna på barnakinder.

Doftar lavendelblå i glädjens dal,
mellan bergens upplysande pilar.

Vita duvors vingslag fläktar i värmen
och ger hjärtat näring.

Allt är ett sanningens samspel
och ingen slump.

Evigheten följer livet på jorden.